Coronavirus COVID-19.

Informatie en richtlijnen. Heb je één of meerdere van volgende symptomen?
Blijf dan thuis en contacteer de praktijk. Doe dit ook bij lichte symptomen:

• Hoesten
• Geur- en smaakverlies
• Ademhalingsmoeilijkheden
• Koorts
• Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
• Verkoudheid
• Vermoeidheid
• Diarree 

Als je huisarts vermoedt dat je corona (COVID-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum in de buurt.

Ook indien je in contact bent geweest met een (mogelijk) besmet persoon en/of bent teruggekeerd uit een risicogebied (afgelopen 14 dagen) vragen we om contact op te nemen met de praktijk. 

Heb je een afspraak? Lees onderstaande richtlijnen tegen het verspreiden van het coronavirus COVID-19! 

  • Kom niet te vroeg. Te vroeg komen gaat leiden tot wachttijden en meer contact met andere patiënten.
  • Hou binnen en buiten de praktijk telkens minimaal 1,5 meter afstand met anderen.
  • Kom alleen of met maximum 1 begeleider indien dit echt noodzakelijk is. Zo beperken we het aantal personen in de praktijk. 
  • Draag steeds een mondmasker. Je draagt je eigen mondmasker, tenzij onze medewerkers je vragen om een masker van de praktijk op te zetten. 
  • Ontsmet je handen
    bij het binnenkomen. 

Hoe verloopt de coronavaccinatie?

Het vaccinatieprogramma is bij het begin van het jaar gestart.

Op www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19 vind je info over het vaccinatieprogramma, de volgorde van vaccineren en de beschikbaarheid, veiligheid en werking van de coronavaccins.

Je krijgt het vaccin in één van de vaccinatiecentra in de buurt, dus niet via onze praktijk. Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen. Er staat ook waar je je kan laten vaccineren.  

In 4 stappen naar het verlossend prikje

1. Onthaal
    Een onthaalmedewerker checkt je gegevens.

2. Registratie
    Een verpleegkundige geeft je info over het vaccin,
    registreert je en maakt een afspraak voor de tweede inenting.

3. Vaccinatie
    Een verpleegkundige vaccineert je.

4. Opvolging
   Je mag een kwartiertje rusten onder toezicht van een arts
    die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn.

Je bent veilig gevaccineerd! 

Heb je toch nog andere vragen?

Voor algemene info over het coronavirus kan u terecht op het nummer 0800 14 689 of op
www.info-coronavirus.be.Contact

Praktijk Arzo
Schorvoortstraat 51
2300 Turnhout

014 41 43 53 
Openingsuren onthaal
  • van maandag tot vrijdag
  • 8.00 – 12.00 uur en
  • 14.00 – 18.00 uur