Deze documenten maken een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijk van uw huisarts. Om daarbij de beste zorg voor uw gezondheid te garanderen is het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

 • Het is altijd beter om met een verwijsbrief van uw huisarts naar de specialist te gaan; zo beschikt die over de juiste informatie en wordt ook uw huisarts op de hoogte gehouden van de verdere onderzoeken.
  Uw huisarts besteedt de nodige tijd en zorg aan het opstellen van verwijsbrieven.
  Gelieve daarom tijdig aan het secretariaat door te geven wanneer u een afspraak hebt bij een specialist. Aangevraagde verwijsbrieven kunnen opgehaald worden vóór de raadpleging bij de specialist.
 • Voorschriften telefonisch of via een familielid aanvragen is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging. De inname van medicatie vergt immers een regelmatige medische controle. Vraag daarom tijdens de raadpleging aan uw arts voldoende medicatievoorschriften tot aan uw volgende afgesproken controle. Maak hiervoor tijdig een afspraak en wacht niet tot uw medicatie op is.
 • Voor het invullen van attesten en formulieren maakt u best een afspraak. Vaak moet hiervoor het dossier geraadpleegd worden en is er informatie en tijd nodig.
 • Attesten kunnen alleen maar waarheidsgetrouwe gegevens bevatten, die de dokter zelf heeft vastgesteld, over een persoon aan wie men het attest aflevert.
  Het is dus nutteloos aan de dokter een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.
 • Als bepaalde documenten voor u klaar liggen, kan u die ophalen tijdens de openingsuren van het secretariaat van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.