Veiligheid in Corona-tijden

Pratkijk Arzo werkt veilig volgens de richtlijnen van de regering en de huisartsenorganistie Domus Medica.

De online agenda blijft voorlopig nog gesloten. Er zal nog steeds een telefonische triage gebeuren alvorens u op consultatie kan komen.

Als u op consultatie komt, draagt u bij voorkeur uw eigen mondmasker. Indien u geen masker heeft, zal u een masker krijgen.
U kan/ moet uw handen ontsmetten bij binnen en buitengaan van de praktijk.
U zit met maximaal 4 personen in de wachtzaal.
De artsen dragen een doktersjas en een masker. Tijdens het klinisch onderzoek dragen ze handschoenen en zo nodig een spatmasker.
Na elk consult wordt het dokterskabinet ontsmet.

Het secretariaat, de traphal, de wachtzaal, toiletten, deurklinken, etc worden regelmatig gepoetst en ontsmet.

 

Op deze manier stellen wij alles in het werk om uw veiligheid en gezondheid te garanderen.