Sportmedisch onderzoek

Bij Praktijk Arzo kan u terecht voor preventieve sportmedische onderzoeken of keuringen.

Via www.sportkeuring.be kan u nagaan of een sportmedisch onderzoek voor u aan te raden is. Een aantal sportfederaties vragen een sportmedische keuring aan hun leden voor het verkrijgen van een licentie.

Een sportmedisch onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Een afspraak kan daarom enkel telefonisch gemaakt worden. Dit onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en de kostprijs bedraagt…