Spoedeisende zorg

Soms hoeft u niet naar de spoeddienst. Velen die zich vandaag de dag op de spoeddienst van een ziekenhuis aanmelden, kunnen evengoed – of zelfs beter – geholpen worden door de huisarts. Deze kent immers zijn patiënten, is in de buurt en beschikt over de nodige bekwaamheid om efficiënt in te grijpen.

Als uw klachten wel acuut zijn, maar niet levensbedreigend, is het dus beter om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Denk hierbij aan acute ziekteverschijnselen, verwondingen, een sportongeval of een ongelukje op het werk of op school.

Uw huisarts kan veel onderzoeken zelf uitvoeren en ook wonden hechten, een gips aanleggen, een verstuiking verzorgen, enzovoort. Wanneer nodig verwijst hij u onmiddellijk en zonder tijdverlies door naar de spoed of naar de juiste specialist en brieft hij de arts in kwestie.