Psychische problemen of verslaafd?

Als u met een psychisch probleem kampt, dan neemt u best eerst contact op met uw huisarts.

Hij of zij kent u immers het beste en heeft een goed zicht op uw achtergrond en voorgeschiedenis. Uw huisarts kan samen met u de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of u doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of instelling.

Onze praktijk beschikt ook over twee psychologen waarbij u terecht kunt voor (een eerste) psychologische begeleiding.