Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw globaal medisch dossier (GMD).

Dat dossier bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Deze gegevens worden verzameld in uw persoonlijk elektronisch dossier. Dit dossier is toegankelijk voor alle huisartsen van Praktijk Arzo.

De kosten voor de opening en het beheer van een GMD worden rechtstreeks via het ziekenfonds geregeld.

We kunnen uw medische gegevens enkel delen met andere zorgverleners als u daarvoor goedkeuring geeft. Dit noemen we geïnformeerde toestemming. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Meer informatie hierover vindt u op de website www.patientconsent.be.

U kan uw medische gegevens ook zelf raadplegen via de Patient Health Viewer.
Momenteel zijn er 3 soorten gegevens beschikbaar: vaccinatiegegevens, medicatieschema en deelnames aan kankerscreenings. U kan deze software ook downloaden op de website van uw ziekenfonds.

Beroepsgeheim

Bij Praktijk Arzo werken huisartsen, praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners samen in een team. Gegevens over uzelf en uw gezin worden intern binnen dit team uitgewisseld als dit noodzakelijk is voor de preventieve of medische zorgverlening. Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënten en de zorgverleners.
Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u op de website www.patientrights.be.