De praktijkverpleegkundigen hebben een zelfstandige functie.

Zij bieden extra zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten, nierinsufficiëntie en astma/COPD.

Ook sommige onderzoeken en verrichtingen worden in opdracht van uw huisarts door de verpleegkundigen uitgevoerd.
Die raadplegingen vinden enkel plaats op afspraak.

Voor bloedafname kan u van maandag tot donderdag tussen 8 en 9 uur terecht bij de verpleegkundigen. Een afspraak is niet nodig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat. Vergeet niet het laboformulier dat u van de huisarts gekregen heeft mee te nemen.