Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg omvat de zorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt en heeft tot doel het comfort op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak te optimaliseren.

Die zorg kan ook thuis gerealiseerd worden in nauwe samenwerking met uw huisarts.