Van arts tot zorg

Praktijk Arzo is een eerstelijnspraktijk waarin huisartsen en andere zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. Iedere dag werken we aan een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte en continue zorg van A tot Z.

Als huisarts willen we uw eerste aanspreekpunt binnen de gezondheidszorg zijn.

Dichtbij

We hebben vaak een langdurige vertrouwensrelatie met onze patiënten en maken u daardoor in verschillende levensfasen mee. De huisarts weet wat er speelt in uw omgeving: of er bijvoorbeeld iets is in uw familie of in het gezin en hoe het gaat op uw werk.

Daarom willen we ook zoveel mogelijk uw vaste huisarts zijn, met de andere artsen van de praktijk als eventuele vervangers. Continuïteit van zorg wordt ook gewaarborgd door het gezamenlijk gebruik en beheer van het elektronisch medisch dossier.

Tijdens de consultatie passen we medische richtlijnen toe, werkafspraken op basis van wetenschappelijk onderzoek, waarmee we de patiënt adviseren, behandelen, verwijzen en begeleiden. Afhankelijk van de diagnose behandelen wij verder of verwijzen we door naar de specialist. Dichtbij wat kan, verder weg wat moet.

Een heel team

Daarnaast doet uw huisarts ook veel voor zijn patiënten: hij is de coördinator van de zorg en werkt nauw samen met andere zorgverleners.

Binnen de praktijk worden de huisartsen  ondersteund door het secretariaat en de praktijkverpleegkundige. Het team wordt ook aangevuld door twee psychologen en één diëtiste.

Praktijk Arzo werkt ook mee aan de opleiding van jonge artsen. Dit is belangrijk zowel voor de opleiding Geneeskunde als voor het beroep van huisarts. En natuurlijk op die manier ook voor u als patiënt.

Onmisbaar zijn ook de contacten die we dagelijks buiten de praktijk hebben. We overleggen met de specialisten in het ziekenhuis, stemmen af met de apotheker en de verpleegkundige en houden contact met het laboratorium.

Kortom

Praktijk Arzo is een dynamische eerstelijnspraktijk waar de zorg voor patiënten van A tot Z centraal staat.