Klinisch psycholoog – volwassenen

 Opleiding/ervaring

Karlijn is in 2014 afgestudeerd als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij is erkend als psycholoog door de psychologencommissie, lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de vereniging voor Vlaamse Pijn Psychologen (VPP).

Binnen het algemeen ziekenhuis te Turnhout heeft zij als klinisch psycholoog ervaring opgebouwd met betrekking tot verschillende domeinen zoals oncologie, multidisciplinaire rugrevalidatie en liaison-psychiatrie. Naast haar werk binnen Arzo is Karlijn momenteel werkzaam binnen het Multidisciplinair Pijncentrum van het Algemeen Ziekenhuis te Turnhout.

Werkterrein/doelgroep

Karlijn biedt gesprekstherapie aan voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dergelijke gesprekken kunnen een ondersteuning zijn wanneer u het gevoel heeft vast te lopen in problemen vanuit het dagdagelijkse leven en/of het verleden. Op deze wijze wordt getracht samen van op een afstand naar bepaalde klachten of probleemstellingen te kijken en wordt er gezocht naar manieren om hiermee om te gaan.

Het leven kan namelijk verscheidene uitdagingen op ons pad brengen dewelke soms moeilijk te dragen zijn. Zo kunnen er vragen ontstaan die betrekking hebben op:

  • gevoelens van gespannenheid en angst
  • piekeren, vermoeidheid, desinteresse, somberheid en negatieve gedachten
  • het ontwikkelen van vaardigheden om met stress om te gaan
  • assertiviteit of het leren opkomen voor jezelf en het versterken van zelfvertrouwen
  • omgang met ziekte
  • verlies
  • verslaving
  • chronische pijn

Werkwijze

De eerste afspraak richt zich op kennismaking en verkenning van uw hulpvraag. Er wordt nagevraagd wat voor u de voornaamste reden is om contact op te nemen, hoe het dagelijkse leven verloopt, wat jouw persoonlijke doelstellingen en mogelijke verwachtingen zijn. Afhankelijk hiervan wordt er samen een behandelplan uitgestippeld die tegemoetkomt aan uw persoonlijke vragen. Moest een bepaald klachtenpatroon een andere specifieke behandeling vergen, dan kan er gezocht worden naar een adequate doorverwijzing.

Een gesprek duurt 50 minuten en kost 50 euro. De afrekening gebeurt telkens aan het einde van elke sessie. Enkele ziekenfondsen bieden voor volwassenen een beperkte terugbetaling. Voor meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Beschikbaarheid en contact

Afspraken mogelijk op woensdagavond om 18u, 19u en 20u en vrijdagnamiddag om 13u, 14u en 15u.
Telefoonnummer: 0468/48 04 08
Mail: karlijn.hoppenbrouwers.arzo@gmail.com
Tijdens consultaties is het mogelijk dat de telefoon niet meteen beantwoord wordt. We vragen uw begrip hiervoor. Spreek gerust een bericht in. Er zal zo snel mogelijk terug contact met u opgenomen worden.