Chronische zorg

Steeds meer mensen ontwikkelen een chronische aandoening. Diabetes, hart- en vaatziekten, nierinsufficiëntie, astma/COPD, … komen vaak voor. Door de toename van het aantal chronisch zieken met vaak ook meerdere aandoeningen tegelijk is een andere organisatie van de zorg nodig.

Samen met een team van zorgverleners behandelt, controleert en organiseert uw huisarts deze chronische zorg. Ook de praktijkverpleegkundige ondersteunt uw huisarts hierbij.