Aanvullende onderzoeken

Soms is er een aanvullend onderzoek nodig om tot een juiste diagnose te komen.
In onze praktijk kan u voor de volgende onderzoeken terecht:

  • bloedafname
  • urineonderzoek
  • 24-uurs bloeddrukmeting
  • ECG
  • longfunctietest
  • doppleronderzoek
  • CRP-sneltest